Ngôi nhà “tái sinh” ở Brazil, tiếp đón thai phụ gặp khó khăn và nạn nhân bị lạm dụng

Ở miền nam Brazil, các nữ tu dòng Cát Minh Sứ giả của Chúa Thánh Thần chào đón những phụ nữ mang thai gặp nguy hiểm đến một ngôi nhà như gia đình. “Ngôi nhà này không chỉ là một

Ngôi nhà “tái sinh” ở Brazil, tiếp đón thai phụ gặp khó khăn và nạn nhân bị lạm dụng

Ở miền nam Brazil, các nữ tu dòng Cát Minh Sứ giả của Chúa Thánh Thần chào đón những phụ nữ mang thai gặp nguy hiểm đến một ngôi nhà như gia đình. “Ngôi nhà này không chỉ là một

Caritas Hà Nội: Bữa cơm tình thương

Hơn 100 xuất cơm đã được phân phát cho những anh chị em có hoàn cảnh khó khăn tại hai địa điểm: Bệnh Viện K và nhà thờ giáo xứ Hà Đông vào ngày 26/6/2022. Chúa Nhật ngày 26/6/2022, Caritas