Gần 600 Linh mục trong toàn Giáo phận về Tòa Giám Mục Xuân Lộc thường huấn

Gần 600 Linh mục trong toàn Giáo phận về Tòa Giám Mục Xuân Lộc thường huấn Đã có gần 600 Linh mục trong toàn Giáo phận được chia làm hai để về ngôi nhà chung của Giáo Phận thường huấn