Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo:

 Kính thưa: Đức Cha Gioan,
Đức Cha Đaminh,
Đức Cha Giuse,
Đức Ông Vinhsơn,
Quý Cha Quản hạt, Quý Cha
Quý Bề trên, Quý Tu sĩ nam nữ,
Quý hội viên Caritas Xuân Lộc.

AI TÍN

Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo: BÀ CỐ MARIA NGUYỄN THỊ CHIỀN
Sinh: 1935, tại Ninh Bình – Phát Diệm
Đã an nghỉ trong Chúa lúc 15 giờ 30 thứ Tư , ngày 20 tháng 03 năm 2024
Tại tư gia thuộc Giáo xứ Gia Yên, Hạt Gia Kiệm.
Hưởng thọ: 89 tuổi
Là thân mẫu của Cha Vinhsơn Nguyễn Mạnh Cường – Chánh xứ Tân Mai, Quản hạt Tân Mai, Giám Đốc Caritas Xuân Lộc.

THÁNH LỄ AN TÁNG
cho Bà cố, được cử hành tại Thánh đường Giáo xứ Gia Yên, vào lúc 09g00 thứ Hai, ngày 25.03.2024
Kính xin Quý Đức Cha, Đức Ông, Quý Cha, Quý Bề trên, Quý Tu sĩ, Quý hội viên cùng hiệp thông với Cha Vinhsơn và Tang quyến trong lời cầu nguyện cho Bà cố Maria sớm được hưởng nhan Thánh Chúa.

4a8a7fd8aa7b06255f6a

Vp. Caritas Xuân Lộc kính báo
Chúng con xin đính kèm file Thiệp báo tang

Từ khoá:

Bài viết liên quan CARITAS