Caritas Xuân Lộc: Tập huấn chiến dịch “Together we – Chúng ta cùng nhau”

Caritas xuân lộc

Thực hiện phương châm: “Hành động hôm nay cho một ngày mai tươi đẹp hơn”, hơn 117 tham dự viên là hội viên Caritas thuộc các giáo hạt trong giáo phận Xuân Lộc quy tụ về giáo xứ Lai Ổn để tham dự khóa tập huấn về chiến dịch “Chúng Ta Cùng Nhau”, trong bốn ngày 18,19,25,26/6/2022.

Tap huan Together We 2022 3

Các tham dự viên được hướng dẫn để nắm rõ mục tiêu của chiến dịch là: “chăm sóc cho Ngôi Nhà Chung và cho người nghèo”, để từ đó có thể (1) Nâng cao nhận thức cho cộng đồng, (2) Thúc đẩy và thực hiện các hoạt động chăm sóc, bằng việc phát huy cộng đồng chăm sóc tại giáo hạt, giáo xứ của mình.

TRUYEN THONG CHIENDICH

Dưới sự hướng dẫn của các giảng viên: Cha Micae Trương Thanh Tâm, SJ.; Sơ Đỗ Thị Hồng Yến, OP.; Sơ Phạm Thị Kim Ngọc, ACI.; ThS. Nguyễn Thị Ngọc, các tham dự viên hiểu rõ thế nào là “tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi và mục tiêu” của một tổ chức; Tiến trình thực hiện chương trình bác ái xã hội; Nâng cao năng lực thực hành Bác ái xã hội trong thời đại hôm nay… hầu áp dụng vào kế hoạch cụ thể trong công tác thiết lập cộng đồng chăm sóc của các giáo xứ, giáo hạt.

TogetherWe@CaritasXuanLoc HoaBinhxuanLocCollege Education Vocational 2

Dưới ánh sáng của Lời Chúa và giáo huấn của Giáo Hội, qua giáo huấn của Đức Thánh Cha Phanxicô trong các Thông điệp Laudato Si’ và Fratelli Tutti, cha Giuse Nguyễn Văn Uy – Giám đốc Caritas Xuân Lộc đã giúp các tham dự viên nhận ra mục đích của các thông điệp, trách nhiệm của mỗi người trong việc bảo vệ môi trường và sống tình huynh đệ, tình bằng hữu xã hội. Từ đó, rút ra nhiệm vụ của mỗi hội viên Caritas trong công tác bảo vệ, chăm sóc Ngôi Nhà Chung và người nghèo.

Tap huan Together We 2022 2

Kết thúc khóa học, Cha Giám đốc Caritas Xuân Lộc cám ơn các tham dự viên đã nhiệt tình tham gia trọn vẹn bốn ngày học. Ngài mời gọi các hội viên Caritas tích cực tham gia chiến dịch “Chúng Ta Cùng Nhau” nhằm xây dựng một xã hội tươi đẹp cho hôm nay và mai sau.

BTT. Caritas Xuân Lộc

Bài viết liên quan HOẠT ĐỘNG