Đức Cha Giuse chia sẻ niềm vui Giáng Sinh với các em đặc biệt

Đức Cha Giuse chia sẻ niềm vui Giáng Sinh với các em có hoàn cảnh đặc biệt Nếu các em không nhìn thấy sự vật hữu hình bằng mắt thường, không nhìn thấy một Hài Nhi Giêsu bằng thạch cao

Caritas giáo phận Xuân Lộc tập huấn năm 2018

Khóa tập huấn cơ bản về chăm sóc bệnh nhân dành cho các thành viên Gia Đình Chăm Sóc Bệnh Nhân(GĐ.CSBN) giáo phận Xuân Lộc đã diễn ra trong 04 ngày: 09,10, 16,17 tháng 06 năm 2018 tại giáo xứ

Caritas Giáo phận Xuân Lộc khai mạc “Together We”

Sáng 13 tháng 12 năm 2021, văn phòng Caritas Xuân Lộc đã khai mở chiến dịch “Chúng Ta Cùng Nhau – Together We”, mừng 70 năm thành lập Caritas Quốc Tế (CI – Caritas Internationalis). Dựa vào thư của Đức

Caritas Giáo phận Xuân Lộc khai mạc “Together We”

Sáng 13 tháng 12 năm 2021, văn phòng Caritas Xuân Lộc đã khai mở chiến dịch “Chúng Ta Cùng Nhau – Together We”, mừng 70 năm thành lập Caritas Quốc Tế (CI – Caritas Internationalis). Dựa vào thư của Đức